അടൂര്‍ സംയുക്ത ക്രിസ്മസിന്‍റെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം

അടൂര്‍ സംയുക്ത ക്രിസ്മസിന്‍റെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം 2018 ജൂണ്‍ 28 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് അടൂര്‍ തിരുഹൃദയ കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിയില്‍ കൂടുന്നതായിരിക്കും. 2017 ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ വരവു ചെലവു കണക്കുകള്‍ ഈ യോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

2018 ക്രിസ്മസ് ആഘോഷക്കമ്മിറ്റിയേയും ഭാരവാഹികളേയും ഈ യോഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

നിലവിലുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളും അടൂര്‍ സംയുക്ത ക്രിസ്മസിന്‍റെ  അഭ്യൂദയകാംക്ഷികളും ഈ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *