സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് അലക്‌സാണ്ടർ സാറിനെ ആദരിച്ചു

2016 ഡിസംബർ 25 നു നടന്ന സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് സമ്മേളനത്തിൽ അടൂർ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ വി.ജി അലക്‌സാണ്ടറെ (അലക്‌സാണ്ടർ സാർ) പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ശ്രീ എൻ ഐ അലക്‌സാണ്ടർ (നെല്ലിമൂട്ടിൽ) സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു സംസാരിച്ചു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *